משאבת מינון חומצה של מערכות מלח MAGEN מהדגמים A3,A5 ו A7
משאבה הנשלטת ע”י לוח השליטה במערכת המלח ומחדירה חומצה לבריכה ע”פ פקודה דיגיטלית.
בנוסף משאבת המינון עוזרת לשמירת אריכות חיי אלקטרודות המלח ע”י פירוק האבנית המצטברת.